ENF.03d01PH 19W 1SSt PR PPS 2 (SP2): Englisch (AHS)   Hilfe Logo

Gleiche Lehrveranstaltungen

LV-Nr Sem. Titel Dauer
(SSt|UE)
 Art  ECTS-Credits Vortragende/r (Mitwirkende)
Studienjahr 2019/20
ENF.03d01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRMarth M, Moser A, Payer-Zankl G, Seidl B, Silldorff J, Stücklschweiger D
ENF.03e01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRDeisl E, Lämmerer A, Marth M, McCloud B, Pichlbauer J, Radl W, Schütky M
ENF.03f01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRBrandl-Oblasser E, Kaplan A, Klöckl W, Marth M, Moser T, Steiner M, Vollmann L, Waldner B
ENF.03g01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRGrün J, Knechtl W, Kreutler M, Nais J, Radner M, Saringer Maier U, Ulz G
ENF.03h01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRBerger K, Böhm M, Lamot C, Nais J, Ofner M, Simonitsch H
ENF.03j01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRBaumgartner U, Erkinger P, Kainbacher H, Lichtenegger R, Pilz H, Smeh L
ENF.03k01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRFrühmann P, Holzschuster D, Lang T, Santer P, Schaflechner J, Smeh L
ENF.03n01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (AHS, BMHS)1 SStPRHarrich T, Kohl E, Rassi H
ENF.03o01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRBogensperger K, Fasser K, Harrich T, Kriebitz G, Moser-Pacher A, Rassi H
ENF.03r01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRGlawar I, Greinix I, Höfler G, Magnes A, Preindl G
ENF.03u01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRHammer S, Hödl J, Jauk D, Luger M, Rauchenwald S, Richter A
ENF.03y01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRBlechinger B, Gonzales-Baumgartner K, Mayer-Maderbacher E, Pfeifer G, Pirker E, Schwaiger D, Unterweger-Diechler I, Uray J
ENF.03d01PHSPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRMarth M, Moser A, Payer-Zankl G, Seidl B, Silldorff J, Stücklschweiger D
ENF.03e01PHSPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRDeisl E, Lämmerer A, Marth M, McCloud B, Pichlbauer J, Radl W, Schütky M
ENF.03f01PHSPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRBrandl-Oblasser E, Kaplan A, Klöckl W, Marth M, Moser T, Steiner M, Vollmann L, Waldner B
ENF.03g01PHSPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRGrün J, Knechtl W, Kreutler M, Nais J, Radner M, Saringer Maier U, Ulz G
ENF.03h01PHSPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRBerger K, Böhm M, Lamot C, Nais J, Ofner M, Simonitsch H
ENF.03i01PHSPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRFalk A, Handler A, Maitz E, Nais J, Plaschg R, Sackl H, Zirker G
ENF.03j01PHSPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRBaumgartner U, Erkinger P, Kainbacher H, Lichtenegger R, Pilz H, Smeh L
ENF.03k01PHSPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRFrühmann P, Holzschuster D, Lang T, Röhrig S, Schaflechner J, Smeh L
ENF.03o01PHSPPS 2 (SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRBogensperger K, Harrich T, Kriebitz G, Rassi H
ENF.03r01PHSPPS 2 (SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRGlawar I, Greinix I, Höfler G, Magnes A, Preindl G
ENF.03u01PHSPPS 2 (SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRHammer S, Hödl J, Jauk D, Luger M, Rauchenwald S, Richter A
ENF.03x01PHSPPS 2 (SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRBlechinger B, Missethan B, Pucher E, Rohringer G, Salloker A, Schinnerl G
ENF.03y01PHSPPS 2 (SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRBlechinger B, Gonzales-Baumgartner K, Mayer-Maderbacher E, Pfeifer G, Pirker E, Schwaiger D, Unterweger-Diechler I, Uray J
 
Studienjahr 2018/19
ENF.03d01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRMarth M, Moser A, Payer-Zankl G, Seidl B, Silldorff J, Stücklschweiger D
ENF.03e01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRDeisl E, Lämmerer A, Marth M, McCloud B, Pichlbauer J, Radl W, Schütky M
ENF.03f01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRBrandl-Oblasser E, Fink M, Kaplan A, Marth M, Steiner M, Strempfl F, Waldner B
ENF.03j01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRBaumgartner U, Erkinger P, Kainbacher H, Lichtenegger R, Pilz H, Smeh L
ENF.03k01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (AHS)1 SStPRFrühmann P, Kamper-Stidl D, Lang T, Santer P, Schaflechner J, Smeh L
ENF.03o01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRBogensperger K, Fasser K, Harrich T, Kriebitz G, Moser-Pacher A, Rassi H
ENF.03r01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRGlawar I, Greinix I, Höfler G, Magnes A, Preindl G
ENF.03u01PHWPPS 2 (SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRHammer S, Hödl J, Jauk D, Luger M, Rauchenwald S, Richter A
661.8FB38SUnterrichtsbegleitende Sprachstandsbeobachtung: USB-DaZ Werkstätte 24 UEFBRettinger U [L], Lückl B, Rettinger U
 
Studienjahr 2017/18
ENF.03d01PHWPPS 2 (=SP2): Englisch (AHS)1 SStPRMarth M, Moser A, Payer-Zankl G, Seidl B, Silldorff J, Stücklschweiger D
ENF.03e01PHWPPS 2 (=SP2): Englisch (AHS)1 SStPRDeisl E, Klemm E, Marth M, McCloud B, Pichlbauer J, Radl W, Schütky M
ENF.03f01PHWPPS 2 (=SP2): Englisch (AHS)1 SStPRBrandl-Oblasser E, Fink M, Kaplan A, Marth M, Schriefl U, Steiner M, Strempfl F, Waldner B
ENF.03g01PHWPPS 2 (=SP2): Englisch (AHS)1 SStPRGrün J, Kreutler M, Nais J, Radner M, Saringer Maier U, Ulz G
ENF.03h01PHWPPS 2 (=SP2): Englisch (AHS)1 SStPRBerger K, Lamot C, Nais J, Pollanetz H, Simonitsch H, Teufelberger R
ENF.03i01PHWPPS 2 (=SP2): Englisch (AHS)1 SStPRFalk A, Fink R, Maitz E, Nais J, Sackl H, Zirker G
ENF.03j01PHWPPS 2 (=SP2): Englisch (AHS)1 SStPRBaumgartner U, Erkinger P, Kainbacher H, Lichtenegger R, Smeh L, Wieser A
ENF.03k01PHWPPS2 (=SP2): Englisch (AHS)1 SStPRFrühmann P, Kamper-Stidl D, Lang T, Röhrig S, Schaflechner J, Smeh L
ENF.03l01PHWPPS 2 (=SP2): Englisch (AHS)1 SStPRBeder-Hubmann E, Schneller C, Schröttner E, Smeh L, Vollmann I
ENF.03n01PHWPPS 2 (=SP2): Englisch (AHS, BMHS)1 SStPRHarrich T, Kohl E, Rassi H
ENF.03r01PHWPPS2 (=SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRMagnes A
ENF.03s01PHWPPS2 (=SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRGlawar I, Greinix I, Magnes A
ENF.03t01PHWPPS2 (=SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRBernhard E, Höfler G, Magnes A
ENF.03u01PHWPPS2 (=SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRHammer S, Luger M, Richter A
ENF.03w01PHWPPS2 (=SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRJauk D, Richter A
ENF.03x01PHWPPS 2 (=SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRMissethan B, Pucher E, Rohringer G, Salloker A, Schinnerl G
ENF.03y01PHWPPS 2 (=SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRGonzales-Baumgartner K, Kröpfl M, Salloker A, Schwaiger D
ENF.03z01PHWPPS 2 (=SP2): Englisch (BMHS)1 SStPRHanel J, Pfeifer G, Salloker A, Zangl A