GSI.03d01PH 19W 1SSt PR PPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)   Hilfe Logo

Gleiche Lehrveranstaltungen

LV-Nr Sem. Titel Dauer
(SSt|UE)
 Art  ECTS-Credits Vortragende/r (Mitwirkende)
Studienjahr 2019/20
GSI.03d01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRMarth M, Moser A, Payer-Zankl G, Seidl B, Silldorff J, Stücklschweiger D
GSI.03e01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRDeisl E, Lämmerer A, Marth M, McCloud B, Pichlbauer J, Radl W, Schütky M
GSI.03f01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRBrandl-Oblasser E, Kaplan A, Klöckl W, Marth M, Moser T, Steiner M, Vollmann L, Waldner B
GSI.03g01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRGrün J, Knechtl W, Kreutler M, Nais J, Radner M, Saringer Maier U, Ulz G
GSI.03i01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRFalk A, Handler A, Maitz E, Nais J, Plaschg R, Sackl H, Zirker G
GSI.03j01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRBaumgartner U, Erkinger P, Kainbacher H, Lichtenegger R, Pilz H, Smeh L
GSI.03l01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRBauer E, Beder-Hubmann E, Schneller C, Smeh L, Vollmann I
GSI.03n01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS, BMHS)1 SStPRBogensperger K, Brandl-Oblasser E, Kaplan A, Kohl E, Lang T, Moser-Pacher A, Ofner M, Pilz H, Saringer Maier U, Schneller C, Steiner M
GSI.03o01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRHarrich T, Kriebitz G, Moser-Pacher A, Rassi H, Schnedl J
GSI.03p01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRFasser K, Kriebitz G
GSI.03u01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRHammer S, Hödl J, Jauk D, Luger M, Rauchenwald S, Richter A
GSI.03x01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRBlechinger B, Missethan B, Pucher E, Rohringer G, Salloker A, Schinnerl G
GSI.03y01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRBlechinger B, Gonzales-Baumgartner K, Mayer-Maderbacher E, Pfeifer G, Pirker E, Schwaiger D, Unterweger-Diechler I, Uray J
GSI.03e01PHSPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRDeisl E, Lämmerer A, Marth M, McCloud B, Pichlbauer J, Radl W, Schütky M
GSI.03f01PHSPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRBrandl-Oblasser E, Kaplan A, Klöckl W, Marth M, Moser T, Steiner M, Vollmann L, Waldner B
GSI.03g01PHSPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRGrün J, Knechtl W, Kreutler M, Nais J, Radner M, Saringer Maier U, Ulz G
GSI.03h01PHSPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRBerger K, Böhm M, Lamot C, Nais J, Ofner M, Simonitsch H
GSI.03i01PHSPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRFalk A, Handler A, Maitz E, Nais J, Plaschg R, Sackl H, Zirker G
GSI.03j01PHSPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRBaumgartner U, Erkinger P, Kainbacher H, Lichtenegger R, Pilz H, Smeh L
GSI.03k01PHSPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRFrühmann P, Holzschuster D, Lang T, Möderl M, Röhrig S, Schaflechner J, Smeh L
GSI.03o01PHSPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRHarrich T, Kriebitz G, Moser-Pacher A, Rassi H, Schnedl J
GSI.03p01PHSPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRBogensperger K, Fasser K, Kriebitz G
 
Studienjahr 2018/19
GSI.03d01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRMarth M, Moser A, Payer-Zankl G, Seidl B, Silldorff J, Stücklschweiger D
GSI.03e01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRDeisl E, Lämmerer A, Marth M, McCloud B, Pichlbauer J, Radl W, Schütky M
GSI.03f01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRBrandl-Oblasser E, Fink M, Kaplan A, Marth M, Moser T, Steiner M, Strempfl F, Waldner B
GSI.03l01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRBeder-Hubmann E, Schneller C, Schröttner E, Smeh L, Vollmann I
GSI.03n01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS, BMHS)1 SStPRBogensperger K, Brandl-Oblasser E, Kaplan A, Kohl E, Lang T, Moser-Pacher A, Ofner M, Pilz H, Saringer Maier U, Schneller C, Steiner M, Strempfl F
GSI.03u01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRHammer S, Hödl J, Jauk D, Luger M, Rauchenwald S, Richter A
GSI.03x01PHWPPS 2 (SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRMissethan B, Pucher E, Rohringer G, Salloker A, Schinnerl G
 
Studienjahr 2017/18
GSI.03d01PHWPPS 2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRMarth M, Moser A, Payer-Zankl G, Seidl B, Silldorff J, Stücklschweiger D
GSI.03e01PHWPPS 2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRDeisl E, Klemm E, Marth M, McCloud B, Pichlbauer J, Radl W, Schütky M
GSI.03f01PHWPPS 2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRBrandl-Oblasser E, Fink M, Kaplan A, Marth M, Schriefl U, Steiner M, Strempfl F, Waldner B
GSI.03g01PHWPPS 2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRGrün J, Kreutler M, Nais J, Radner M, Saringer Maier U, Ulz G
GSI.03h01PHWPPS 2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRBerger K, Lamot C, Nais J, Pollanetz H, Simonitsch H, Teufelberger R
GSI.03i01PHWPPS 2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRFalk A, Fink R, Maitz E, Nais J, Sackl H, Zirker G
GSI.03j01PHWPPS 2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRBaumgartner U, Erkinger P, Kainbacher H, Lichtenegger R, Smeh L, Wieser A
GSI.03k01PHWPPS 2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRFrühmann P, Kamper-Stidl D, Lang T, Röhrig S, Schaflechner J, Smeh L
GSI.03l01PHWPPS 2 (=SP2(: Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (AHS)1 SStPRBeder-Hubmann E, Schneller C, Schröttner E, Smeh L, Vollmann I
GSI.03o01PHWPPS 2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRHarrich T, Kriebitz G, Moser-Pacher A, Rassi H, Schnedl J
GSI.03r01PHWPPS2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRMagnes A
GSI.03s01PHWPPS2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRGlawar I, Greinix I, Magnes A
GSI.03t01PHWPPS2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRBernhard E, Höfler G, Magnes A
GSI.03u01PHWPPS 2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRHammer S, Luger M, Richter A
GSI.03v01PHWPPS 2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRHödl J, Rauchenwald S, Richter A
GSI.03x01PHWPPS 2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRMissethan B, Pucher E, Rohringer G, Salloker A, Schinnerl G
GSI.03y01PHWPPS 2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRGonzales-Baumgartner K, Kröpfl M, Salloker A, Schwaiger D
GSI.03z01PHWPPS 2 (=SP2): Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung (BMHS)1 SStPRHanel J, Pfeifer G, Pirker E, Salloker A, Zangl A